Tổng hợp thư viện Sketchup về quần áo giày dép Fashion and clothes được sưu tầm và tập hợp tại đây. Toàn bộ là file SU, các bạn download về giải nén và sử dụng luôn.