Thư viện tổng hợp Phối cảnh 3d Shop, Nhà hàng được dựng và render bằng 3dsmax với đầy đủ các hình thức cửa hàng, nhà hàng shop có trên thị trường, rất hữu ích để bạn có thể tham khảo và download