Photoshop đá, non bộ


 Toàn bộ thư viện Photoshop về Tiểu cảnh sân vườn, đá non bộ với các file psd rất đầy đủ đã tách rời layer ra, chỉ cần download về ném vào bài của bạn là có thể ghép luôn. Cùng xem và download các file có trong bộ thư viện này