Toàn bộ thư viện Table + Chair, bàn ghế ăn các loại tổng hợp duy nhất tại thư mục này, các bạn có thể tải về giải nén ra và sử dụng thư viện sketchup này luôn