• Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy lắp ráp xe máy 001
  •    Miễn phí  
  • Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy lắp ráp xe máy 001

  • 22-08-2015
  • 406
  • 6358
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy lắp ráp xe máy 001

SVTH: Nguyễn Ngọc Thiệp, Trần Quốc Hưng, Trịnh Đức Mạnh, lớp 57KD4
GVHD: Ths. Nguyễn Thị Vân Hương
 

 

  Các bài viết Quan Tâm