Tổng hợp thư viện 3d về các Model 3d đá non bộ, cảnh quan. Thư viện này phục vụ cho các bạn làm cảnh quan quy hoạch hoặc chi tiết sân vườn.

Cùng xem và tải thư viện 3d này về sử dụng các bạn nhé.