Thư viện sketchup về các model 3d thiết bị nhà bếp Kitchen appliance. Tất cả được tổng hợp và sưu tầm tại đây, cùng xem và download thư viện này về để sử dụng nhé các bạn.