Dưới đây là toàn bộ thư viện mẫu về các Hồ sơ thiết kế Công trình Văn Hóa, các công trình văn hóa như đình, chùa, nhà hát, nhà múa rối, tượng đài, bảo tàng, quảng trường... Tất cả sẽ được tập hợp tại đây thành thư viện để các bạn có thể tham khảo mỗi lần các bạn có dịp tham gia các dự án đặc biệt này.

Hi vọng thư viện Hồ sơ thiết kế công trình văn hóa này sẽ giúp ích cho nhiều kiến trúc sư đi theo sự nghiệp này.