Các Bác xem thêm việc làm xây dựng  mới tại Sài Gòn tháng 3 năm 2016 nhé. Xem miễn phí không phỉa đăng ký. phần 2 việc làm xây dựng TP Hồ Chí Minh lương cao đây nữa.

Đây là nguồn tuyển dụng uy tín mình đã kiểm tra – mong anh em tìm được công việc tôt lương cao nhé.
 
Nôi dung:
 
TỔNG QUAN VỀ REVIT STRUCTURE 2015
PHẦN MỀN THAM GIA VÀO THIẾT
KẾ VỚI REVIT STRUCTURE
CÁC BƯỚC THIẾT KẾ VỚI REVIT STRUCTURE
CÁC THÀNH PHẦN
THAM GIA VÀO DỰ ÁN
 
Chương 1: Tổng quan về Revit Structure 2015
Chương 1: Tổng quan về Revit Structure 2015
Chương 2: Thiết lập ban đầu
Chương 3: Các lệnh cơ bản
Chương 4: Xây dựng mô hình kết cấu thép
Chương 4: Xây dựng mô hình kết cấu thép
Chương 5: Thư viện kết cấu
Chương 6: Thư viện ký hiệu
Chương 7: Thủ thuật trong revit
Chương 8: Bố trí thép trong cấu kiện bê tông
Chương 8: Bố trí thép trong cấu kiện bê tông Chương 9: Tìm hiểu công cụ Extension
Chương 9: Tìm hiểu công cụ Extension
Chương 10: Các công cụ phân tích kết cấu
Chương 10: Các công cụ phân tích kết cấu
Chương 11: Giới thiệu Tools hỗ trợ Revit Structure
Chương 11: Giới thiệu Tools hỗ trợ Revit Structure
Chương 12: Triển khai chi tiết
Chương 13: Thống kê
Chương 14: Bản vẽ và in ấn
Chương 15: Liên kết các phần mền khác
Chương 15: Liên kết các phần mền khác
Chương 16: Revit 2016