Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Lighting (Đèn)

 Toàn bộ thư viện 3d sketchup về các loại đèn Lighting. Từ các loại đèn như đèn trần, đèn tường và đèn sàn. Các bạn chỉ cần download về rồi giải nén ra và sử dụng thôi.

Lighting (Đèn)

 • Thư viện Sketchup Tổng hợp 29 Model Đèn tổng hợp cho nội thất P15

  Thư viện Sketchup Tổng hợp 29 Model Đèn tổng hợp cho nội thất P15

 • Thư viện Sketchup Tổng hợp 21 Model Đèn Ray cho nội thất P14

  Thư viện Sketchup Tổng hợp 21 Model Đèn Ray cho nội thất P14

 • Thư viện Sketchup Tổng hợp 129 Model Đèn bàn cho nội thất P13

  Thư viện Sketchup Tổng hợp 129 Model Đèn bàn cho nội thất P13

 • Thư viện Sketchup Tổng hợp 54 Model Đèn tường cho nội thất P12

  Thư viện Sketchup Tổng hợp 54 Model Đèn tường cho nội thất P12

 • Thư viện Sketchup Tổng hợp 28 Model Đèn tường cho nội thất P11

  Thư viện Sketchup Tổng hợp 28 Model Đèn tường cho nội thất P11

 • Thư viện Sketchup Tổng hợp 296 Model Đèn Trần cho nội thất P10

  Thư viện Sketchup Tổng hợp 296 Model Đèn Trần cho nội thất P10

 • Thư viện Sketchup Tổng hợp 96 Model Đèn sàn cho nội thất P9

  Thư viện Sketchup Tổng hợp 96 Model Đèn sàn cho nội thất P9

 • Thư viện Sketchup Tổng hợp 46 Model Đèn nội thất phong cách trung quốc P8

  Thư viện Sketchup Tổng hợp 46 Model Đèn nội thất phong cách trung quốc P8

 • Thư viện Sketchup với Tổng hợp 398 Model Đèn ngoại thất các loại chất lượng cao P7

  Thư viện Sketchup với Tổng hợp 398 Model Đèn ngoại thất các loại chất lượng cao P7

 • Thư viện Sketchup với Tổng hợp 106 Model Đèn ngoại thất các loại chất lượng cao P6

  Thư viện Sketchup với Tổng hợp 106 Model Đèn ngoại thất các loại chất lượng cao P6

 • Thư viện Sketchup với Tổng hợp 211 Model Đèn ngoại thất các loại chất lượng cao P5

  Thư viện Sketchup với Tổng hợp 211 Model Đèn ngoại thất các loại chất lượng cao P5

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 65 Model Đèn các loại chất lượng cao P4

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 65 Model Đèn các loại chất lượng cao P4

 • Thư viện Sketchup tổng hợp 14 Model về các loại Đèn P3

  Thư viện Sketchup tổng hợp 14 Model về các loại Đèn P3

 • Tổng hợp thư viện Sketchup 3D gồm 96 model đèn các loại P2

  Tổng hợp thư viện Sketchup 3D gồm 96 model đèn các loại P2

 • Tổng hợp thư viện Sketchup 3D model đèn sàn các loại

  Tổng hợp thư viện Sketchup 3D model đèn sàn các loại

 • Sketchup Arch Model Vol 8

  Sketchup Arch Model Vol 8

 • Sketchup Arch Model Vol 4

  Sketchup Arch Model Vol 4

 • Thư viện Sketchup - Đèn trang trí 00010

  Thư viện Sketchup - Đèn trang trí 00010