Toàn bộ thư viện 3d sketchup về các loại đèn Lighting. Từ các loại đèn như đèn trần, đèn tường và đèn sàn. Các bạn chỉ cần download về rồi giải nén ra và sử dụng thôi.