Thư mục tổng hợp toàn bộ các model về mẫu nhà dùng cho quy hoạch, các bạn có thể xem và tải thư viện sketchup mẫu nhà này về để dùng cho bài tập cũng như dự án quy hoạch của mình. Hi vọng thư viện sketchup này hữu ích đối với các bạn