Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Đồ án Bảo tàng

 Giải thưởng Loa thành cho đồ án bảo tàng là giải thưởng vinh danh những đề án suất sắc của sinh viên chuyên ngành đào tạo về kiến trúc và xây dựng.

Nhằm khích lệ hơn nữa, cổ vũ tinh thần hang say học hỏi, tìm hiểu và sáng tạo.

Dưới đây Tài liệu kiến trúc xin được giới thiệu chuyên mục về đồ án bảo tàng các dạng như: bảo tàng chiến tranh, bảo tàng vũ khí, bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng lịch sử, bảo tàng sinh vật biển... 

Rất nhiều đề tài đa dạng, các bạn có thể xem và download toàn bộ các đồ án bảo tàng này về tham khảo.

Đồ án Bảo tàng

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Thiết kế Bảo Tàng Tỉnh Kon Tum

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Thiết kế Bảo Tàng Tỉnh Kon Tum

 • Đồ án tốt nghiệp KTS - Bảo tàng hoàng thành Thăng Long

  Đồ án tốt nghiệp KTS - Bảo tàng hoàng thành Thăng Long

 • Đồ án tốt nghiệp KTS Bảo tàng Hồ Gươm - Quách Thế Anh

  Đồ án tốt nghiệp KTS Bảo tàng Hồ Gươm - Quách Thế Anh

 • Đồ án tốt nghiệp KTS- Bảo tàng sinh vật biển Hạ Long

  Đồ án tốt nghiệp KTS- Bảo tàng sinh vật biển Hạ Long

 • Đồ án tốt nghiệp KTS - Bảo tàng quân cảng Ba Son

  Đồ án tốt nghiệp KTS - Bảo tàng quân cảng Ba Son

 • Đồ án tốt nghiệp Bảo tàng nghệ thuật TP.Hồ CHí Minh- Nguyễn Trần Chiến

  Đồ án tốt nghiệp Bảo tàng nghệ thuật TP.Hồ CHí Minh- Nguyễn Trần Chiến

 • Đồ án tốt nghiệp KTS Bảo tàng Hội An- Le Mai Kha

  Đồ án tốt nghiệp KTS Bảo tàng Hội An- Le Mai Kha

 • Đồ án tốt nghiệp KTS Bảo Tàng Vũ Trụ Việt Nam

  Đồ án tốt nghiệp KTS Bảo Tàng Vũ Trụ Việt Nam

 • Đồ án tốt nghiệp KTS Bảo tàng tổng hợp Hà Nội

  Đồ án tốt nghiệp KTS Bảo tàng tổng hợp Hà Nội

 • Giải thưởng kiến trúc Quốc Gia 2016 - Lần 6 - Thư viện tổng hợp Tp. Đà Nẵng

  Giải thưởng kiến trúc Quốc Gia 2016 - Lần 6 - Thư viện tổng hợp Tp. Đà Nẵng

 • Đề cương tốt nghiệp - Thiết kế Bảo tàng Lịch sử tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long

  Đề cương tốt nghiệp - Thiết kế Bảo tàng Lịch sử tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long

 • Đề cương tốt nghiệp - Thiết kế Bảo tàng Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

  Đề cương tốt nghiệp - Thiết kế Bảo tàng Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Bảo tàng biển đảo thành phố Biên Hòa

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Bảo tàng biển đảo thành phố Biên Hòa

 • Nhiệm vụ thiết kế: Đồ án kiến trúc dân dụng số 6 - thiết kế Bảo tàng

  Nhiệm vụ thiết kế: Đồ án kiến trúc dân dụng số 6 - thiết kế Bảo tàng

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Bảo tàng biển đảo Việt Nam

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Bảo tàng biển đảo Việt Nam

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - File 3dsmax phối cảnh 3d Bảo tàng Full

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - File 3dsmax phối cảnh 3d Bảo tàng Full

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Bảo tàng Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Bảo tàng Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Đồ án bảo tàng Tiền cổ Việt Nam

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Đồ án bảo tàng Tiền cổ Việt Nam

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Đồ án bảo tàng 001

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Đồ án bảo tàng 001

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Tổng hợp 4 đồ án Bảo tàng full

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Tổng hợp 4 đồ án Bảo tàng full

 • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Bảo tàng Thiên Nhiên Cát Bà

  Đồ án tốt nghiệp kiến trúc - Bảo tàng Thiên Nhiên Cát Bà