Model 3d Tủ quần áo

Thư viện kiến trúc xin giới thiệu đế các bạn sau đây là toàn bộ thư mục về thư viện max tổng hợp tất cả Model 3d Tủ quần áo. Được sắp xếp một cách khoa học, chỉ cần download về giải nén ra và sử dụng

Hi vọng nó sẽ góp ích cho thư viện 3dsmax của các bạn thêm phong phú