Thư viện sketchup về các loại thiết bị vệ sinh WC. Ở đây sẽ tổng hợp tất cả những gì liên quan đến vệ sinh trong 1 công trình, bao gồm các model như chậu rửa, bồn cầu, toiloet cũng như các thiết bị của phòng tắm, xông hơi