Thư viện 3d sketchup tổng hợp về tất cả các loại bàn, Từ bàn trà, bàn nước đến bàn làm việc và học tập. Tất cả các model 3d sketchup table được tổng hợp và sưu tầm tại đây, các bạn chỉ cần download về giải nén ra sử dụng ngay.

Nếu có thư viện sketchup của riêng bạn, hãy chia sẻ cho mọi người bằng cách upload tài liệu của mình lên để đóng góp cho cộng đồng.

Chúc các bạn tìm được tài liệu mà mình cần tìm!