Thư viện Hatch Cad


 

Trong thư mục này chúng tôi xin giới thiệu Thư viện mẫu hatch sẽ giúp cho các KTS, KS xây dựng có thêm nhiều lựa chọn và hatch đúng vật liệu trong bản vẽ của mình.

 

Đây là một số vật liệu cho các bạn bổ sung kho vật liệu autocad [Hacth] của mình. Cách dùng rất đơn giản, có 2 cách thêm vật liệu này vào Autocad nhưng mình xin được giới thiệu cách đơn giản nhất:


Đầu tiên các bạn mở My Computer --> Local Disk [ ổ đĩa C chẳng hạn ] --> Program Files --> Chọn thư mục AutoCAD ---> Mở thư mục Support --> Pass các vật liệu hatch này vào ---> xong bây giờ mở Cad và gõ H sau đó Enter thử xem nhé.