Đồ án cơ sở

   Đây là một môn khá quan trọng , bởi vì nó là bước đi đầu tiên và căn bản nhất đối với 1 kiến trúc sư. Sau khi học môn này các bạn sẽ biết được :
- Cách trình bày và bố cục của bản vẽ 
- Quy trình của một bản vẽ kiến trúc
- Các quy tắc và ký hiệu trong bản vẽ
- Các đường nét và loại chữ được xài trong bản vẽ
- Biết thế nào là sự tỉ mỉ trong các bản vẽ kiến trúc ( môn này điểm chấm hơi khó nhé )
 
Đồ án này có thể nói là bước đầu để các bạn bước vào làm quen môi trường làm đồ án của ngành kiến trúc vì nó là đồ án vẽ bằng tay, là bước căn bản đối với 1 sinh viên kiến trúc. Hi vọng các bài đồ án cơ sở này sẽ giúp ích cho các bạn có tài liệu để tham khảo hữu ích.