Tài liệu kiến trúc xin chia sẻ tới các bạn toàn bộ thư viện về map mái ngói của ngôi nhà phục vụ cho công việc diễn họa 3d

 Toàn bộ thư mục sau sẽ là thư viện tổng hợp về các loại map bê tông chất lượng cao, Thư viện Maps Mái ngói này các bạn có thể sử dụng cho phần mềm 3dsmax hoặc sketchup sao cho phù hợp nhu cầu.