Upload tài liệu

Chỉ chấp nhận ảnh JPG, PNG, GIF có kích thước < 1000x1000px và dung lượng <2Mb.
Chỉ chấp nhận File định dạng rar,zip,7z có dung lượng <10Mb.
Từ khóa liên quan để công cụ search có thể tìm thấy tài liệu của bạn, VD: Thư viện cad, Thư viện autocad, Cad nội thất...

Lưu ý: File upload của bạn cần nhập đầy đủ các thông tin bên trên, và sẽ được duyệt trong vòng 1-3 ngày làm việc.