Toàn bộ thư mục sau sẽ là thư viện tổng hợp về các loại map mây tre đan chất lượng cao,  Thư viện Maps Mây tre đan này các bạn có thể sử dụng cho phần mềm 3dsmax hoặc sketchup sao cho phù hợp nhu cầu.