Garden Landscape, thư mục thư viện sketchup tổng hợp về những thiết kế quy hoạch, cảnh quan, sân vườn của các khu đô thị cũng như của nhà ở biệt thự. Hi vọng thư viện sketchup cảnh quan sân vườn này sẽ đem lại cho các bạn nhiều hữu ích để sử dụng thuận lợi cho bài diễn họa của mình đang thực hiện. 

Trong thư viện sketchup này bao gồm các danh mục thư viện được phân loại nhỏ như:

+ Thư viện sketchup về Quy hoạch, quy hoạch tổng thể cũng như chi tiết

+ Thư viện sketchup về Cảnh quan đô thị, Đài phun nước, Quảng trường

+ Thư viện sketchup về sân vườn nhà phố, biệt thự, vườn trên mái...

Hãy like và share để cùng chia sẻ tới mọi người biết đến thư viện sketchup quy hoạch cảnh quan sân vườn này nhé các bạn.