Thư viện 3d tổng hợp về các model 3d Panel, các vật liệu ốp tường 3d trang trí được cập nhật liên tục, các bạn có thể xem và download về sử dụng. Toàn bộ là file 3dsmax kèm vật liệu cũng như map rất dễ ràng sử dụng trong công việc