Thư viện tổng hợp toàn bộ về Đồ án triển lãm được tập hợp và sưu tầm tại đây, các đồ án này được bqt cũng như các thành viên giới thiệu đến các bạn sinh viên để các bạn có thể xem và tải về tham khảo sử dụng.

Hi vọng các đồ án triển lãm này sẽ có ích đối với các bạn đang làm đề tài tốt nghiệp