Thư mục này xin giới thiệu đến các bạn toàn bộ hồ sơ thiết kế trường học gồm các trường học từ cấp 1, trường cấp 2 rồi đến trường cấp 3. Hồ sơ mang tính chất tham khảo, các bạn có thể download về học tập và tham khảo trong quá trình học tập, làm việc