Nói đến vấn đề thiết kế Bệnh viện thì đây là danh mục Đồ án mà các bạn sinh viên khóa trước của các trường Đại học đã làm, các bạn có thể xem ở các link bên dưới. Đồ án Bệnh viện gồm các đề tài chủ đạo như: Đồ án bệnh viện đa khoa, đồ án bệnh viện Tim mạch, Đồ án bệnh viện phụ sản. Các bạn sẽ tìm thấy và download được toàn bộ chủ đề đồ án này tại đây