Thư viện kiến trúc xin gửi tới các bạn thư mục thư viện về revit tổng hợp tất cả các file revit mẫu về Hồ sơ thiết kế mẫu Revit bao gồm các công trình mẫu mà các thành viên và ban quản trị sưu tập và lưu tại đây để các bạn có thể xem và download về tham khảo. 

Trong thư viện này có các công trình như: Mẫu bản vẽ thiết kế nhà phố bằng revit, mẫu bản vẽ revit thiết kế biệt thự, mẫu bản vẽ revit về công trình công cộng... Các bạn có thể xem các công trình mẫu được thiết kế bằng revit tại đây, nếu có thư viện vui lòng đóng góp cho cộng đồng để cộng đồng ngày càng phong phú và phát triển.