Thư viện 3d tổng hợp các model khung tranh, ảnh từ hiện đại đến tân cổ điển được tập hợp tại đây, các bạn cùng xem và tải thư viện 3dsmax này về sử dụng nhé