Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Giáo trình ngành Xây dựng

 Thư mục tập hợp toàn bộ Giáo trình ngành Xây dựng bao gồm các giáo trình như: Giáo trình kết cấu, bê tông cốt thép, kinh tế xây dựng, giáo trình cầu đường, nền móng xây dựng, cơ học sức bền vật liệu... Xem và tải về tham khảo sử dụng

Giáo trình ngành Xây dựng

 • Một số vấn đề trong thiết kế kết cấu khung chịu lực bằng thép nhà cao tầng

  Một số vấn đề trong thiết kế kết cấu khung chịu lực bằng thép nhà cao tầng

 • Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm hoa kỳ

  Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm hoa kỳ

 • Kết cấu công trình thép

  Kết cấu công trình thép

 • Đề tài nghiên cứu hệ giẳng trong kết cấu thép

  Đề tài nghiên cứu hệ giẳng trong kết cấu thép

 • Giáo trình kết cấu thép gỗ

  Giáo trình kết cấu thép gỗ

 • Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp 1 tầng

  Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp 1 tầng

 • Bài tập lời giải kết cấu thép 1

  Bài tập lời giải kết cấu thép 1

 • Tính toán khả năng chịu lực của thanh chống H300x300x10x15

  Tính toán khả năng chịu lực của thanh chống H300x300x10x15

 • Sổ tay thép thế giới- Gs.Ts. Trần Văn Địch

  Sổ tay thép thế giới- Gs.Ts. Trần Văn Địch

 • Giáo trình nâng cao phần cầu thép-TS.Lê Thị Bích Thủy

  Giáo trình nâng cao phần cầu thép-TS.Lê Thị Bích Thủy

 • Tính toán kết cấu thép xây dựng

  Tính toán kết cấu thép xây dựng

 • Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa kết cấu áp dụng trong các kết cấu thép

  Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa kết cấu áp dụng trong các kết cấu thép

 • Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp- GS. Đoàn Định Kiến

  Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp- GS. Đoàn Định Kiến

 • Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp

  Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp

 • Kết cấu thép cấu kiện cơ bản

  Kết cấu thép cấu kiện cơ bản

 • Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 338-2005

  Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 338-2005

 • Giáo trình kết cấu thép dùng trong xây dựng

  Giáo trình kết cấu thép dùng trong xây dựng

 • Bài tập thiết kế kết cấu thép

  Bài tập thiết kế kết cấu thép

 • Kết cấu nhà nhịp lớn

  Kết cấu nhà nhịp lớn

 • Kết cấu vòm nhà nhịp lớn- TS. Nguyễn Ngọc Linh

  Kết cấu vòm nhà nhịp lớn- TS. Nguyễn Ngọc Linh

 • Kết cấu mái không gian nhà nhịp lớn- TS. Nguyễn Ngọc Linh

  Kết cấu mái không gian nhà nhịp lớn- TS. Nguyễn Ngọc Linh