Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Giáo trình ngành Xây dựng

 Thư mục tập hợp toàn bộ Giáo trình ngành Xây dựng bao gồm các giáo trình như: Giáo trình kết cấu, bê tông cốt thép, kinh tế xây dựng, giáo trình cầu đường, nền móng xây dựng, cơ học sức bền vật liệu... Xem và tải về tham khảo sử dụng

Giáo trình ngành Xây dựng

 • Sổ tay kỹ thuật thi công

  Sổ tay kỹ thuật thi công

 • Basement Construction

  Basement Construction

 • Cơ sở lựa chọn tường barrette cho tầng hầm nhà cao tầng

  Cơ sở lựa chọn tường barrette cho tầng hầm nhà cao tầng

 • Quy trình thi công cốp pha đất

  Quy trình thi công cốp pha đất

 • Thiết kế tường chắn bằng các giải pháp cừ ván thép

  Thiết kế tường chắn bằng các giải pháp cừ ván thép

 • Tình toán hệ kết cấu chống đỡ tường vây

  Tình toán hệ kết cấu chống đỡ tường vây

 • Thiết kế các kết cấu phục vụ cho thi công tầng hầm theo phuong pháp topdown

  Thiết kế các kết cấu phục vụ cho thi công tầng hầm theo phuong pháp topdown

 • Kỹ thuật thi công dưới nước - Phạm Huy Chính

  Kỹ thuật thi công dưới nước - Phạm Huy Chính

 • Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng

  Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng

 • Thiết kế và thi công nền đắp trền đất yếu

  Thiết kế và thi công nền đắp trền đất yếu

 • Bài giảng thi công phần thân nhà cao tầng

  Bài giảng thi công phần thân nhà cao tầng

 • Bài giảng thi công đất và tầng hầm nhà cao tầng

  Bài giảng thi công đất và tầng hầm nhà cao tầng

 • Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Top Down Khu phức hợp CANTAVIL An Phú

  Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Top Down Khu phức hợp CANTAVIL An Phú

 • Kỹ Thuật Thi Công Công trình Cảng Đường Thủy

  Kỹ Thuật Thi Công Công trình Cảng Đường Thủy

 • Các phương pháp thi công xây dựng - PGS.TS Ngô Văn Quỳ

  Các phương pháp thi công xây dựng - PGS.TS Ngô Văn Quỳ

 • Cọc Khoan Nhồi Trong Xây Dựng Công Trình Giao Thông - Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung

  Cọc Khoan Nhồi Trong Xây Dựng Công Trình Giao Thông - Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung

 • Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà vùng bão lụt

  Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà vùng bão lụt

 • Giáo trình thi công nhà cao tầng- Nguyễn Xuân Trọng

  Giáo trình thi công nhà cao tầng- Nguyễn Xuân Trọng

 • Kỹ thuật thi công 2- Nhiều tác giả

  Kỹ thuật thi công 2- Nhiều tác giả

 • Thi công kiến trúc cao tầng tập 3

  Thi công kiến trúc cao tầng tập 3

 • Thi công kiến trúc cao tầng tập 2

  Thi công kiến trúc cao tầng tập 2