Tổng hợp và sưu tập toàn bộ các đồ án cảng biển tại đây, với chủ đề này chắc có lẽ cũng không xa lạ gì đối với các bạn, nhưng hi vọng các thành viên sẽ có nhiều đóng góp cho bqt hơn về những đồ án cảng biển để thư viện có thể phong phú nhiều hơn nữa.