Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện Vật liệu

Thư viện Vật liệu

Filters

Lựa chọn mục:

Thư viện Vật liệu

Usage:
 • Bộ cài VMPP - Plugins tạo vật liệu trong 3dsmax - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4

  Bộ cài VMPP - Plugins tạo vật liệu trong 3dsmax - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4

 • Thư viện tổng hợp 13 File Map Ảnh Gỗ chất lượng cao 48

  Thư viện tổng hợp 13 File Map Ảnh Gỗ chất lượng cao 48

 • Tổng hợp thư viện 10 Vật liệu sàn đá marble full Map chất lượng cao

  Tổng hợp thư viện 10 Vật liệu sàn đá marble full Map chất lượng cao

 • Tổng hợp thư viện 09 Vật liệu sàn gỗ full Map chất lượng cao

  Tổng hợp thư viện 09 Vật liệu sàn gỗ full Map chất lượng cao

 • Tổng hợp thư viện 25 Vật liệu sàn gỗ full Map

  Tổng hợp thư viện 25 Vật liệu sàn gỗ full Map

 • Tổng hợp thư viện 25 Vật liệu Đá và Gạch full Map

  Tổng hợp thư viện 25 Vật liệu Đá và Gạch full Map

 • Thư viện 1000 VISMAT Material for Sketchup đầy đủ nhất

  Thư viện 1000 VISMAT Material for Sketchup đầy đủ nhất

 • Tổng hợp DVD gồm 5000 vật liệu dùng cho 3dsmax

  Tổng hợp DVD gồm 5000 vật liệu dùng cho 3dsmax