Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Bộ cài VMPP - Plugins tạo vật liệu trong 3dsmax - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4

Trang chủ  >   Thư viện Vật liệu - HDRI >   Thư viện Vật liệu

 • Bộ cài VMPP - Plugins tạo vật liệu trong 3dsmax - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4
 • Có thể quan tâm

   Bộ cài VMPP - Plugins tạo vật liệu trong 3dsmax - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4

  Thư viện vật liệu này được chia sẻ bởi anh Dũng Già

  Bộ vật liệu hỗ trợ phiên bản 3dsmax từ 2013-2017

  Xem video Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tại đây:

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo