• Bộ cài VMPP - Plugins tạo vật liệu trong 3dsmax - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4
  •    Miễn phí  
  • Bộ cài VMPP - Plugins tạo vật liệu trong 3dsmax - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4

  • 01-10-2018
  • 189
  • 2433
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Bộ cài VMPP - Plugins tạo vật liệu trong 3dsmax - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4

Thư viện vật liệu này được chia sẻ bởi anh Dũng Già

Bộ vật liệu hỗ trợ phiên bản 3dsmax từ 2013-2017

Xem video Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tại đây:

  Các bài viết Quan Tâm