Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Model Đèn

 Thư viện 3dsmax tổng hợp các loại 3d Model Đèn từ phong cách hiện đại đến phong cách cổ điển, từ đèn trần, đèn ốp tường đến đèn bàn và đèn sàn. Toàn bộ thư viện này là các file 3dsmax đã có sẵn map và vật liệu. Chỉ cần download về sử dụng luôn

Cùng xem và download thư viện 3d đèn theo các bài viết ở bên dưới:

Model Đèn

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P107

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P107

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P106

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P106

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P105

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P105

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P104

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P104

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P103

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P103

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P102

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P102

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P101

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P101

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P100

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P100

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P99

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P99

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P98

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P98

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P97

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P97

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P96

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P96

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P95

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P95

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P94

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P94

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P93

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P93

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P92

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P92

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P91

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P91

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P90

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P90

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P89

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P89

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P88

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P88

 • Thư viện 3d tổng hợp 07 model về các loại đèn sàn chất lượng P87

  Thư viện 3d tổng hợp 07 model về các loại đèn sàn chất lượng P87