Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Model Đèn

 Thư viện 3dsmax tổng hợp các loại 3d Model Đèn từ phong cách hiện đại đến phong cách cổ điển, từ đèn trần, đèn ốp tường đến đèn bàn và đèn sàn. Toàn bộ thư viện này là các file 3dsmax đã có sẵn map và vật liệu. Chỉ cần download về sử dụng luôn

Cùng xem và download thư viện 3d đèn theo các bài viết ở bên dưới:

Model Đèn

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P43

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P43

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P42

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P42

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P41

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P41

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P40

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P40

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P39

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P39

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P38

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P38

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P37

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P37

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P36

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P36

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P35

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P35

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P34

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P34

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P33

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P33

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P32

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P32

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P31

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P31

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P30

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P30

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P29

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P29

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P28

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P28

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P27

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P27

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P26

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P26

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P25

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P25

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P24

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P24

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P23

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P23