Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

  Quy định bảo mật

  Qui định bảo mật của tailieukientruc.net được đưa ra nhằm giúp các thành viên hiểu được việc cung cấp thông tin cho tailieukientruc.net và tailieukientruc.net sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào, đồng thời giúp bạn có những Quyết định sáng suốt khi sử dụng từng chức năng của tailieukientruc.net tại địa chỉ web tailieukientruc.net.

  Khi sử dụng hoặc truy nhập tailieukientruc.net, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Qui định bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Qui định này,  bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: tailieukientruc.com@gmail.com.

  Về tailieukientruc.net và những thông tin mà thành viên cung cấp

  tailieukientruc.net là dịch vụ internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ email, kinh nghiệm làm việc, học vấn, sở thích và một số thông tin khác được gọi là Hồ sơ cá nhân. Là một phần của thủ tục đăng ký, mỗi thành viên tailieukientruc.net tạo một Hồ sơ cá nhân riêng.

  Khi bạn tạo Hồ sơ cá nhân, bạn có lựa chọn thông tin để hiển thị cho “Mọi người”, cho “Network”, cho “Kết nối trực tiếp” hoặc không cho hiển thị.

  + Nếu bạn quyết định hiển thị thông tin nào cho “Mọi người”, tất cả mọi người đến trang web tailieukientruc.net đều có thể xem được thông tin đó.

  +  Nếu bạn quyết định hiển thị thông tin nào cho “Network”, chỉ những người trong network của bạn (quan hệ cấp 1 và cấp 2) mới có thể xem được thông tin đó.

  + Nếu bạn quyết định hiển thị thông tin nào cho “Kết nối trực tiếp”, chỉ những người nào trực tiếp kết nối với bạn (quan hệ cấp 1) mới có thể xem được thông tin đó.

  + Nếu bạn quyết định không hiển thị thông tin, không ai ngoài bạn có thể thấy được thông tin đó.

  Vì vậy, bạn nên thận trọng vì các thành viên khác có thể đọc, thu thập, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích của họ. Họ có thể gửi tới bạn những tin nhắn mà bạn không muốn nhận. tailieukientruc.net không chịu trách nhiệm về việc thông tin cá nhân của bạn bị lạm dụng khi bạn đã đồng ý công bố. Nếu bạn thấy bất kỳ sự lạm dụng hoặc thu thập trái phép về Thông tin cá nhân của thành viên (tức vi phạm Thỏa Thuận Sử Dụng tailieukientruc.net), hãy thông báo ngay cho chúng tôi qua địa chỉ emai tailieukientruc.com@gmail.com.

  Mỗi lần bạn truy nhập tailieukientruc.net, hệ thống sẽ sử dụng cookies để lưu lại những hoạt động của bạn trên đó. Chúng tôi sử dụng session ID cookies để xác nhận người dùng đã đăng nhập hệ thống. Những cookies này sẽ hết hiệu lực khi người dùng đóng trình duyệt tailieukientruc.net. Mặc định, chúng tôi sử dụng một cookie để lưu ID khi bạn đăng nhập (nhưng không phải là mật khẩu của bạn) để giúp bạn dễ dàng đăng nhập khi quay trở lại tailieukientruc.net. Các đơn vị quảng cáo trên web site cũng có thể lưu hoặc đọc các cookies trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể xóa hoặc khóa cookie này khi sử dụng chức năng cấu hình trong trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này có thể bạn sẽ không sử dụng được một số chức năng trên hệ thống của chúng tôi và bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu nhiều lần trong khi vẫn còn session.

  Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào?

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp tailieukientruc.net hoạt động hiệu quả và để liên hệ với bạn về những giao dịch và các hoạt động khác của bạn trên Website. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi tới bạn những thông báo về những dịch vụ mới của tailieukientruc.net hoặc dịch vụ liên kết với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

  Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, hoặc thông tin về việc sử dụng website tailieukientruc.net của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây:

  -          Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

  -          Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về tiếp thị, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

  -          Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo qui trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của pháp nhân sở hữu trang web tailieukientruc.net.com, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

  -          Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu trang web tailieukientruc.net, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.

  -          Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác từ tài khoản của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của tailieukientruc.net. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến tailieukientruc.net.

  tailieukientruc.net cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm các mục của tailieukientruc.net với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website tailieukientruc.net và cách họ sử dụng site.

  Các liên kết

  tailieukientruc.net có thể chứa các liên kết tới các web site khác. Dĩ nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hoạt động của bạn trên các web site đó. Các bạn nên thận trọng tìm hiểu những qui định về quyền riêng tư của các Website đó trước khi cung cấp các thông tin cá nhân, nếu không thông tin cá nhân của bạn sẽ bị sử dụng không đúng mục đích.

  Mời bạn bè

  Khi một thành viên của tailieukientruc.net mời một người bạn khác tham gia tailieukientruc.net, chúng tôi yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email của người bạn đó. Hệ thống sẽ tự động gửi một thư mời đến địa chỉ email của người được mời. tailieukientruc.net lưu những địa chỉ email này để tự động thêm vào danh sách bạn bè của người gửi thư mời, đồng thời gửi email nhắc cho thành viên. tailieukientruc.net không bán hoặc sử dụng địa chỉ email cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc gửi thư mời và các thông báo cho thành viên.

  Sửa đổi hoặc xóa thông tin

  Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên tailieukientruc.net là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức. Bất kỳ thành viên nào muốn hủy bỏ tài khoản trên tailieukientruc.net hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: tailieukientruc.com@gmail.com. Thông tin đã xóa vẫn có thể tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian nào đó, khả năng này là rất ít xảy ra. Trong một vài trường hợp đặc biệt khi lấy lại dữ liệu thì thông tin cũ vẫn được hiển thị.

  Bảo mật

  Mật khu của tài khoản của tất cả thành viên tailieukientruc.net đều được bảo vệ. tailieukientruc.net ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên tailieukientruc.net không đảm bảo về tính bảo mật này, và tailieukientruc.net không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Qui định bảo mật có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế tailieukientruc.net hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

  Vì email và tin nhắn nhanh không được coi là những phương thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân đến tailieukientruc.net hoặc các thành viên khác của tailieukientruc.net qua dịch vụ email hay tin nhắn nhanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật của website tailieukientruc.net, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: tailieukientruc.com@gmail.com.

  Thay đổi Qui định bảo mật của tailieukientruc.net

  Chúng tôi cập nhật Qui định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên trang web tailieukientruc.net để thông báo Qui định mới. Các thay đổi dù nhỏ cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng của người dùng khác hay trái với những gì đã cam kết tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web tailieukientruc.net trong vòng 30 ngày.