Thư viện sketchup về các con vật Animals. Với rất nhiều các model khác nhau file sketchup. Các bạn chỉ cần download về giải nén và sử dụng luôn