Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện 3ds max

Thư viện 3dsmax rất đa dạng và phong phú về lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất, chính vì thế nhiều khi trong khi làm việc và học tập, đôi khi trong kho thư viện 3dsmax của các ban có rất nhiều nhưng có thể không sử dụng đến bao giờ. Chúng tôi xin tổng hợp lại những thư viện 3dsmax model mà anh em kiến trúc sư hay sử dụng trong chuyên ngành, với kinh nghiệm làm việc và sử dụng trong lĩnh vực phục vụ kiến trúc và nội thất BQT xin cung cấp và gửi tới các bạn thư viện 3dsmax model gồm các loại thư viện như sau:

Thư viện 3ds max

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 106

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 106

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 105

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 105

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 104

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 104

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 103

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 103

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 102

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 102

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 100

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm 100

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P101

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P101

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P99

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P99

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P98

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P98

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P97

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P97

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P96

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P96

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P95

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P95

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P94

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P94

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P93

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P93

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P92

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P92

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P91

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P91

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P90

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P90

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P13

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P13

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P12

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P12

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P11

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P11

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P10

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P10