Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện 3ds max

Thư viện 3dsmax rất đa dạng và phong phú về lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất, chính vì thế nhiều khi trong khi làm việc và học tập, đôi khi trong kho thư viện 3dsmax của các ban có rất nhiều nhưng có thể không sử dụng đến bao giờ. Chúng tôi xin tổng hợp lại những thư viện 3dsmax model mà anh em kiến trúc sư hay sử dụng trong chuyên ngành, với kinh nghiệm làm việc và sử dụng trong lĩnh vực phục vụ kiến trúc và nội thất BQT xin cung cấp và gửi tới các bạn thư viện 3dsmax model gồm các loại thư viện như sau:

Thư viện 3ds max

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P7

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P7

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P8

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P8

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P9

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P9

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P87

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P87

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P88

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P88

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P89

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P89

 • Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P5

  Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P5

 • Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P6

  Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P6

 • Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P7

  Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P7

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P85

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P85

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P84

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P84

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P6

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P6

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P5

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P5

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P4

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P4

 • Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P86

  Thư viện 3dsmax model về đồ dùng phòng tắm P86

 • Thư viện 3dsmax model về thanh mắc khăn phòng vệ sinh P3

  Thư viện 3dsmax model về thanh mắc khăn phòng vệ sinh P3

 • Thư viện 3dsmax model về thanh mắc khăn phòng vệ sinh P2

  Thư viện 3dsmax model về thanh mắc khăn phòng vệ sinh P2

 • Thư viện 3dsmax model về thanh mắc khăn phòng vệ sinh P1

  Thư viện 3dsmax model về thanh mắc khăn phòng vệ sinh P1

 • Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P4

  Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P4

 • Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P3

  Thư viện 3dsmax model về vòi rửa phòng vệ sinh P3

 • Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P3

  Thư viện 3dsmax model về đồ nội thất phòng vệ sinh P3