Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện 3ds max

Thư viện 3dsmax rất đa dạng và phong phú về lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất, chính vì thế nhiều khi trong khi làm việc và học tập, đôi khi trong kho thư viện 3dsmax của các ban có rất nhiều nhưng có thể không sử dụng đến bao giờ. Chúng tôi xin tổng hợp lại những thư viện 3dsmax model mà anh em kiến trúc sư hay sử dụng trong chuyên ngành, với kinh nghiệm làm việc và sử dụng trong lĩnh vực phục vụ kiến trúc và nội thất BQT xin cung cấp và gửi tới các bạn thư viện 3dsmax model gồm các loại thư viện như sau:

Thư viện 3ds max

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 71

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 71

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 72

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 72

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 137 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 137 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 136 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 136 download

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P90

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P90

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P89

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P89

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 70

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 70

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 135 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 135 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 134 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 134 download

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P88

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P88

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P87

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P87

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 68

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 68

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 9 Model 3d về Giường ngủ 69

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 9 Model 3d về Giường ngủ 69

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 132 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 132 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 133 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 133 download

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P107

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P107

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P106

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P106

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 131 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 131 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 130 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 130 download

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P105

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P105

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P104

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P104