Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện 3ds max

Thư viện 3dsmax rất đa dạng và phong phú về lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất, chính vì thế nhiều khi trong khi làm việc và học tập, đôi khi trong kho thư viện 3dsmax của các ban có rất nhiều nhưng có thể không sử dụng đến bao giờ. Chúng tôi xin tổng hợp lại những thư viện 3dsmax model mà anh em kiến trúc sư hay sử dụng trong chuyên ngành, với kinh nghiệm làm việc và sử dụng trong lĩnh vực phục vụ kiến trúc và nội thất BQT xin cung cấp và gửi tới các bạn thư viện 3dsmax model gồm các loại thư viện như sau:

Thư viện 3ds max

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 82 Model Người chất lượng cao download

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 82 Model Người chất lượng cao download

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P354

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P354

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P353

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P353

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P352

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P352

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P351

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P351

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P350

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P350

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P349

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P349

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P8

  Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P8

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P7

  Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P7

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P348

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P348

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P347

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P347

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P346

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P346

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp Giường ngủ phòng ngủ trẻ con P7

  Thư viện 3dsmax tổng hợp Giường ngủ phòng ngủ trẻ con P7

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P6

  Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P6

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P5

  Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P5

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P4

  Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ đạc trang trí cho phòng trẻ con P4

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ chơi cho phòng trẻ con P3

  Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ chơi cho phòng trẻ con P3

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ chơi cho phòng trẻ con P5

  Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ chơi cho phòng trẻ con P5

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ chơi cho phòng trẻ con P4

  Thư viện 3dsmax tổng hợp đồ chơi cho phòng trẻ con P4

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P345

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P345

 • Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P344

  Thư viện 3d tổng hợp 04 Model Decorative set đồ trang trí nội thất tổng hợp P344