Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện 3ds max

Thư viện 3dsmax rất đa dạng và phong phú về lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất, chính vì thế nhiều khi trong khi làm việc và học tập, đôi khi trong kho thư viện 3dsmax của các ban có rất nhiều nhưng có thể không sử dụng đến bao giờ. Chúng tôi xin tổng hợp lại những thư viện 3dsmax model mà anh em kiến trúc sư hay sử dụng trong chuyên ngành, với kinh nghiệm làm việc và sử dụng trong lĩnh vực phục vụ kiến trúc và nội thất BQT xin cung cấp và gửi tới các bạn thư viện 3dsmax model gồm các loại thư viện như sau:

Thư viện 3ds max

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 129 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 129 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 128 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 128 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 126 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 126 download

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P103

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P103

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P102

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P102

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 127 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 127 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 125 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 125 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 124 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 124 download

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P101

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P101

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P100

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P100

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 123 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 123 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 122 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 122 download

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P99

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P99

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P98

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P98

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 67

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 67

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 121 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 121 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 120 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 120 download

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P97

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P97

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P96

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn để bàn chất lượng P96

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 65

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 65

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 66

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 66