Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

  Bản quyền dữ liệu và giải quyết tranh chấp

   Bản quyền dữ liệu

  Bạn hiểu rằng TailieuKienTruc chỉ tạo môi trường chia sẻ và bạn hiểu và chịu trách nhiệm trước các công việc bạn đang làm với thông tin mà bạn chia sẻ cũng như thông tin bạn sẽ dùng từ đó. TailieuKienTruc không chịu trách nhiệm về độ trung thực, sự toàn vẹn, tính hợp pháp của các nội dung mà chỉ cung cấp các chức năng web để bạn thấy được đánh giá của cộng đồng và tham gia như một thành viên ảo nhằm giúp bạn sàng lọc thông tin, góp phần giữ gìn sự lành mạnh của TailieuKienTruc.
  Nguồn tài nguyên trên TailieuKienTruc (bao gồm các tài liệu, File thiết kế, Thư viện chuyên ngành) do người dùng Upload. TailieuKienTruc hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bản quyền/ trách nhiệm pháp lý của nguồn dữ liệu đó. Việc này đã được người dùng chấp nhận trước khi tham gia cộng đồng TailieuKienTruc.
  Khi người dùng upload dữ liệu có phí, TailieuKienTruc yêu cầu người dùng phải ký cam kết và xác thực về bản quyền dữ liệu thuộc bản thân hoặc không có tranh chấp bản quyền. Mọi vi phạm người dùng upload hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  Các nguồn dữ liệu số do sưu tầm, khi upload phải ghi rõ nguồn để tôn trọng đến tác giả người tạo ra dữ liệu đó.
   

  Quy định về bản quyền

   
  Để tránh việc tranh chấp về dữ liệu, ban quản trị TailieuKienTruc có những quy định như sau:
  - Thành viên không được sử dụng lại những dữ liệu đã có trên website trước đó để kinh doanh, upload lại trên hệ thống.
  - Thành viên phải đảm bảo được dữ liệu Upload lên trên hệ thống có sở hữu cá nhân hoặc không có tranh chấp bản quyền.
  - Không được vi phạm các điều khoản về an ninh thông tin trong hệ thống pháp luật hiện hành.
  - Không được sao chép, loan truyền bất kỳ nội dung dữ liệu nào có liên quan hoặc có ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ ai
  - Không được sử dụng Tài khoản cá nhân và Mật khẩu của người dùng khác một cách bất hợp pháp
  - Không được thu thập, sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân từ TailieuKienTruc
  - Không được can thiệp vào quá trình xác thực người dùng, dùng các thủ thuật như sửa cookie, nghe lén.. để truy cập trái phép.
  - Với dữ liệu của người dùng Upload lên trên hệ thống, TailieuKienTruc không chịu trách nhiệm về nguồn gốc của dữ liệu.
  Nếu có báo cáo vi phạm các quy định trên, TailieuKienTruc sẽ khoá tài khoản của bạn và dỡ bỏ dữ liệu trên website ngay lật tức.
   

  Giải quyết tranh chấp

   

  Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không khiếu nại hoặc bắt buộc TailieuKienTruc phải bồi thường cho bạn về tất cả những tổn hại, trách nhiệm, chi phí do:
  - Tổn thất xảy ra trong quá trình bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên TailieuKienTruc
  - Bạn vi phạm bản quyền hoặc các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ của một cá nhân, tập thể hoặc một trang web thứ ba.
  - Các tổn thất do khiếu nại của một bên thứ ba đối với bạn về các nội dung bạn đã sao chép, phân phối, mua bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác dựa vào việc sử dụng nội dung từ TailieuKienTruc.
  Mọi trách nhiệm khi có vấn đề phát sinh sẽ do người upload dữ liệu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Người upload phải chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh về bản quyền với bên thứ ba.
  Khi có vấn đề về bản quyền phát sinh, hệ thống TailieuKienTruc sẽ tạm thời khoá các dữ liệu tranh chấp tới khi người upload và bên thứ ba giải quyết xong.