Toàn bộ thư mục sau sẽ là thư viện tổng hợp về các loại map bê tông chất lượng cao, Thư viện Maps Vải Thảm này các bạn có thể sử dụng cho phần mềm 3dsmax hoặc sketchup sao cho phù hợp nhu cầu.

Cùng xem và download thư viện map vải thảm này về sử dụng