Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện 3ds max

Thư viện 3dsmax rất đa dạng và phong phú về lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất, chính vì thế nhiều khi trong khi làm việc và học tập, đôi khi trong kho thư viện 3dsmax của các ban có rất nhiều nhưng có thể không sử dụng đến bao giờ. Chúng tôi xin tổng hợp lại những thư viện 3dsmax model mà anh em kiến trúc sư hay sử dụng trong chuyên ngành, với kinh nghiệm làm việc và sử dụng trong lĩnh vực phục vụ kiến trúc và nội thất BQT xin cung cấp và gửi tới các bạn thư viện 3dsmax model gồm các loại thư viện như sau:

Thư viện 3ds max

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 145 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 145 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 144 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 144 download

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P98

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P98

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P97

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P97

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 143 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 143 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 142 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 142 download

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P96

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P96

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P95

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P95

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 07 Model 3d về Giường ngủ 77

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 07 Model 3d về Giường ngủ 77

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 140 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 140 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 141 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 141 download

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P94

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P94

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P93

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P93

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 09 Model 3d về Giường ngủ 76

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 09 Model 3d về Giường ngủ 76

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 09 Model 3d về Giường ngủ 75

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 09 Model 3d về Giường ngủ 75

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 139 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 139 download

 • Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 138 download

  Thư viện 3d Tổng hợp 12 model ghế đẹp và chất lượng 138 download

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 74

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 74

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P92

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P92

 • Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P91

  Thư viện 3dsmax tổng hợp 9 Model bàn ghế vi tính các loại P91

 • Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 73

  Thư viện 3dsmax chất lượng cao tổng hợp 12 Model 3d về Giường ngủ 73