Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Model Đèn

 Thư viện 3dsmax tổng hợp các loại 3d Model Đèn từ phong cách hiện đại đến phong cách cổ điển, từ đèn trần, đèn ốp tường đến đèn bàn và đèn sàn. Toàn bộ thư viện này là các file 3dsmax đã có sẵn map và vật liệu. Chỉ cần download về sử dụng luôn

Cùng xem và download thư viện 3d đèn theo các bài viết ở bên dưới:

Model Đèn

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P22

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P22

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P20

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P20

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P19

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P19

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P21

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P21

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P18

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P18

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P17

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P17

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P16

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P16

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P15

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P15

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P14

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P14

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P13

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P13

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P12

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P12

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P11

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P11

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P10

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P10

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P9

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P9

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P8

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P8

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P7

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P7

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P6

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P6

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P5

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P5

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P4

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P4

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P3

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P3

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P2

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P2