Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Model Đèn

 Thư viện 3dsmax tổng hợp các loại 3d Model Đèn từ phong cách hiện đại đến phong cách cổ điển, từ đèn trần, đèn ốp tường đến đèn bàn và đèn sàn. Toàn bộ thư viện này là các file 3dsmax đã có sẵn map và vật liệu. Chỉ cần download về sử dụng luôn

Cùng xem và download thư viện 3d đèn theo các bài viết ở bên dưới:

Model Đèn

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P64

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P64

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P63

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P63

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P62

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P62

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P61

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P61

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P60

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P60

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P59

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P59

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P58

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P58

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P57

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P57

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P56

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P56

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P55

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P55

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P54

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P54

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P53

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P53

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P50

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P50

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P52

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P52

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P51

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P51

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P49

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P49

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P48

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P48

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P47

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P47

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P46

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P46

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P45

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P45

 • Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P44

  Thư viện 3d tổng hợp 09 model về các loại đèn trần đẹp P44