Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Giáo trình ngành Xây dựng

 Thư mục tập hợp toàn bộ Giáo trình ngành Xây dựng bao gồm các giáo trình như: Giáo trình kết cấu, bê tông cốt thép, kinh tế xây dựng, giáo trình cầu đường, nền móng xây dựng, cơ học sức bền vật liệu... Xem và tải về tham khảo sử dụng

Giáo trình ngành Xây dựng

 • Cơ sở lý thuyết tính toán chịu động đất

  Cơ sở lý thuyết tính toán chịu động đất

 • Tính toán kết cấu BTCT theo TC ACI 318-2002 - Trần Mạnh Tuấn

  Tính toán kết cấu BTCT theo TC ACI 318-2002 - Trần Mạnh Tuấn

 • Kết cấu chuyên dụng bê tông cốt thép Pgs. Ts Lê Thanh Huấn

  Kết cấu chuyên dụng bê tông cốt thép Pgs. Ts Lê Thanh Huấn

 • Kết cấu BTCT theo quy phạm Hoa Kì - Nguyễn Trung Hòa

  Kết cấu BTCT theo quy phạm Hoa Kì - Nguyễn Trung Hòa

 • Tính toán dầm đặt cốt kép

  Tính toán dầm đặt cốt kép

 • Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép qui phạm Anh Quốc

  Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép qui phạm Anh Quốc

 • Bài Tập Và Đồ Án Môn Học Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

  Bài Tập Và Đồ Án Môn Học Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

 • Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp - Vương Ngọc Lưu

  Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp - Vương Ngọc Lưu

 • Bài Giảng Môn Học Bê Tông Cốt Thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài Giảng Môn Học Bê Tông Cốt Thép 2 - Nguyễn Thị Thùy Linh

 • Hư Hỏng, Sửa Chữa, Gia Cường Công Trình (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Văn Kiểm

  Hư Hỏng, Sửa Chữa, Gia Cường Công Trình (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Văn Kiểm

 • Hư Hỏng, Sửa Chữa, Gia Cường Nền Móng (NXB Đại Học Quốc Gia 2009)

  Hư Hỏng, Sửa Chữa, Gia Cường Nền Móng (NXB Đại Học Quốc Gia 2009)

 • Tính Kết Cấu Theo Phương Pháp Tối Ưu - Gs.ts.võ Như Cầu

  Tính Kết Cấu Theo Phương Pháp Tối Ưu - Gs.ts.võ Như Cầu

 • Hướng dẫn đồ án bê tông 1

  Hướng dẫn đồ án bê tông 1

 • Bài giảng kết cấu liên hợp

  Bài giảng kết cấu liên hợp

 • Kết Cấu Màng Mỏng - Trần Tuấn Sơn

  Kết Cấu Màng Mỏng - Trần Tuấn Sơn

 • Sửa Chữa Và Gia Cố Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

  Sửa Chữa Và Gia Cố Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

 • Thiết kế sàn sườn bản dầm

  Thiết kế sàn sườn bản dầm

 • Thiết kế, xây dựng và sử dụng bể tự hoại

  Thiết kế, xây dựng và sử dụng bể tự hoại

 • Tóm tắt công thức bê tông cốt thép

  Tóm tắt công thức bê tông cốt thép

 • Tính toán kết cấu bể chứa

  Tính toán kết cấu bể chứa

 • Thiết kế công trình chịu động đất bằng etabs theo phương pháp phổ phản ứng

  Thiết kế công trình chịu động đất bằng etabs theo phương pháp phổ phản ứng