• Lý thuyết tính toán cầu thang
  •    Miễn phí  
  • Lý thuyết tính toán cầu thang

  • 13-10-2016
  • 269
  • 4610
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Lý thuyết tính toán cầu thang

1.Phân loại.                  
a.Theo sơ đồ kết cấu thang              
-Cầu thang có cốn thang (dầm limon)              
-Cầu thang dạng bản chịu lực (không có dầm limon)            
-Cầu thang có dầm xương cá (có dầm limon ở giữa)            
-Cầu thang dạng bậc có dạng console              
b.Theo cấu tạo                  
-Cầu thang 1 đợt (1 vế)                
-Cầu thang 2 đợt                  
-Cầu thang 3 đợt                  
2.Sơ đồ tính.                
-Người sử dụng có thể tách từng bộ phận của cầu thang để tính toán (bản thang,bản chiếu nghỉ,dầm chiếu nghỉ,…)
-Mô phỏng cầu thang toàn bọ các bộ phận của thang thành mô hình không gian để tính toán    
3.Xác định tải trọng.              
4.1.Các lớp cấu tạo bậc thang.              
STT Vật liệu Chiều dày (cm) Khối lượng (Kg/m3) Hệ số độ tin cậy    
1 Gạch ceramic 1   2000   1.2      
2 Đá mài   1.5   2000   1.2      
3 Đá hoa cương 2   2400   1.1      
4 Vữa xi măng 2   1800   1.1      
5 Gạch xây       1800   1.1      
6 Bản BTCT   >8   2500   1.1      
7 Tay vịn sắt+gỗ     30 KG/m          

  Các bài viết Quan Tâm