Dưới đây là toàn bộ thư mục các model sketchup về Sofa và Salon được sưu tập và tập hợp tại đây. Các file sketchup về sofa này được chọn lọc và đưa ra cho các bạn với những model ghế sofa hiện đại và cổ điển phù hợp với từng sở thích khác nhau của khách hàng. Các bạn chỉ cần tải về giải nén ra và sử dụng. Hi vọng thư viện sketchup ghế sofa này sẽ có ích đối với các bạn