Toàn bộ thư viện sketchup về Bedside Cabinet (Tab đầu giường), Các bạn có thể xem và download toàn bộ thư viện này về ở đây. Nếu bạn có thư viện sketchup về tab đầu giường thì hãy upload để đóng góp cho cộng đồng nhé.